Δήλωση απορρήτου

1. Γενικά

Η Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, εφεξής «Henkel», σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε προσώπου που επισκέπτεται τους ιστότοπούς μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τύπο δεδομένων που συλλέγει η Henkel και για το πώς χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και να κανονίζετε τη διαγραφή των εν λόγω αρχείων δεδομένων από τη Henkel. Τα δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας στην οποία βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα επεξεργασίας δεδομένων. Προβαίνουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτείται για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους στους οποίους η πρόσβαση πραγματοποιείται από υπερσυνδέσμους (hyperlinks) στους ιστότοπους της Henkel.

 

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Henkel συλλέγει δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο για σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης, μόνο εφόσον οικειοθελώς αποφασίσετε να καταχωρίσετε τα δεδομένα ή δώσετε ρητά τη συναίνεσή σας για κάτι τέτοιο. Η ενέργειά σας αυτή συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στους διακομιστές μας, για λόγους διαχείρισης συστήματος ή για λόγους διεξαγωγής στατιστικών μετρήσεων ή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου σας, σε ορισμένες περιπτώσεις τη διεύθυνση ΙΡ σας, την έκδοση του λογισμικού προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε για να μας επισκεφθείτε, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ενώ είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας και, κατά περίπτωση, τυχόν όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε για να εντοπίσετε τον ιστότοπό μας. Ανάλογα με την περίπτωση, τα δεδομένα αυτά μπορεί να επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για ορισμένους επισκέπτες του ιστότοπου. Ωστόσο, κανένα δεδομένο που αφορά συγκεκριμένο πρόσωπο δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτό. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά έπειτα από την ανωνυμοποίησή τους. Σε περίπτωση που η Henkel καλείται να διαβιβάσει δεδομένα σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία εγγυώνται ότι η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας των δεδομένων.

Αν θέσετε οικειοθελώς στη διάθεσή μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η τυχόν χρήση, επεξεργασία ή διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων θα γίνεται εντός των κατά νόμο επιτρεπόμενων ορίων ή εντός των ορίων που μας επιτρέπετε εσείς με τη σχετική  δήλωση συγκατάθεσής σας. Επιπλέον, τυχόν μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα μόνο εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε βάσει νόμου  ή δικαστικής απόφασης.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και τον τρόπο συλλογής και χρήσης των εν λόγω δεδομένων.

 

3. Ασφάλεια

Η Henkel θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια, και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει όλα τα μέτρα προφύλαξης για να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχόν απώλεια, κατάχρηση ή τροποποιήσεις επ’ αυτών. Οι συνεργάτες της Henkel, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες προς εσάς για λογαριασμό της Henkel, υποχρεούνται βάσει σύμβασης να τηρούν το απόρρητο των εν λόγω δεδομένων και δεν δύνανται να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα καθίσταται επιβεβλημένη η διαβίβαση των τυχόν ερωτημάτων σας σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Henkel. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.

 

4. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η Henkel δεν επιθυμεί να συλλέγει δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Henkel θα επισημαίνει επισταμένως στα παιδιά, σε ένα κατάλληλο σημείο, το γεγονός ότι δεν πρέπει να αποστέλλουν προσωπικά τους δεδομένα στη Henkel. Σε περίπτωση που οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ανακαλύψουν ότι τα παιδιά που βρίσκονται υπό την επίβλεψή τους κατέστησαν διαθέσιμες προσωπικές πληροφορίες στη Henkel, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση (βλ. όρο 7 κατωτέρω) για την ενδεχόμενη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Στη συνέχεια θα μεριμνήσουμε για την άμεση διαγραφή των εν λόγω δεδομένων.

 

5. Cookies

Για να διευκολύνουμε τον χρήστη των ιστότοπών μας και να συλλέξουμε δεδομένα για σκοπούς προώθησης (μάρκετινγκ) και βελτιστοποίησης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε «cookies».

Τα cookies είναι μικρές μονάδες δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός μεμονωμένου χρήστη. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας ανώνυμος αριθμός (που δημιουργείται τυχαία) και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Ορισμένα λήγουν μόλις αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπό μας, ενώ άλλα παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και πώς μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική μας για τα Cookies (http://www.indola.gr/el/home/privacy-statement.html).

 

6. Παρακολούθηση

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα για σκοπούς προώθησης (μάρκετινγκ) και βελτιστοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Ενδέχεται να εγκατασταθούν  cookies, δηλαδή αρχεία κειμένων τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναλύει με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το cookie σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών με ψευδώνυμο.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μας, τα δεδομένα που συλλέγονται από τις τεχνολογίες Google Analytics δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός επισκέπτη ατομικά και δεν ομαδοποιούνται με τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα για τον κάτοχο του ψευδωνύμου.

Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην Google η οποία και θα τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεύθυνση IP σας θα συντέμνεται εντός της περιοχής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ολόκληρη η διεύθυνση ΙΡ θα μεταβιβάζεται πρώτα σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντέμνεται εκεί. Η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων ΙΡ είναι ενεργοποιημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για λόγους αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συντάσσοντας αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές του ιστότοπου και παρέχοντάς τους άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP την οποία φέρει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συσχετίζεται με κανένα από τα δεδομένα που διατηρεί η Google.

Μπορείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν αποδέχομαι την αποθήκευση δεδομένων (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)

Για να αποκλείσετε τη λειτουργία παρακολούθησης ιστού του Google Analytics από αυτόν τον ιστότοπο, ο ιστότοπος www.indola.com έχει τοποθετήσει ένα cookie εξαίρεσης. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για 5 έτη ή έως ότου διαγράψετε το cookie. Το cookie έχει τοποθετηθεί για τον ονομαζόμενο τομέα (named domain), ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή. Επομένως, αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας από το σπίτι ή το γραφείο σας ή από διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να δηλώνετε την μη αποδοχή σας στην αποθήκευση δεδομένων με κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση του Google Analytics, με ισχύ για το μέλλον, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου εργαλείου Google Analytics Opt-out Browser Addon (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ιστού μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: Πολιτική Απορρήτου της Google (https://www.google.com/policies/privacy/)

 

 

7. Χρήση πρόσθετων εργαλείων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο ιστότοπος μπορεί να ενσωματώνει πρόσθετα εργαλεία από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest και YouTube. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά παρέχονται από τις εταιρείες Facebook Inc., Instagram Inc., Twitter Inc., Pinterest Inc. και YouTube Inc. αντίστοιχα («πάροχοι»). Τα εν λόγω πρόσθετα εργαλεία μπορεί, συγκεκριμένα, να είναι το κουμπί «Like» ή «Share» του Facebook, το κουμπί «Tweet» του Twitter ή το κουμπί «Pin It» του Pinterest.

*ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ .COM – ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ* Για να αυξήσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αυτά τα πρόσθετα εργαλεία εφαρμόζονται ως «κουμπιά 2 κλικ». Αυτός ο τρόπος εφαρμογής διασφαλίζει ότι, κατά την επίσκεψη σε μια σελίδα από τον ιστότοπό μας, η οποία περιέχει τέτοιου είδους πρόσθετα εργαλεία, δεν συνδέεστε αυτόματα στους διακομιστές των παρόχων. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα εργαλεία, εκδίδοντας με αυτόν τον τρόπο άδεια διαβίβασης δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων πρόσθετων εργαλείων διαβιβάζεται στη συνέχεια από τον σχετικό πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη σας. *ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ .COM – ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ*

Το πρόσθετο εργαλείο ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου τις οποίες επισκεφθήκατε. Αν, κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη του κοινωνικού δικτύου σας, ο πάροχος μπορεί να συνδυάσει τα ενδιαφέροντά σας, δηλ. τις πληροφορίες τις οποίες προσπελαύνετε στην ιστοσελίδα, με τον λογαριασμό χρήστη σας. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του πρόσθετου εργαλείου (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί «Like», αφήνοντας κάποιο σχόλιο), οι πληροφορίες αυτές μεταβιβάζονται επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο, ο οποίος και τις φυλάσσει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που σας παρέχονται για την προστασία του προσωπικού απορρήτου σας σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να βρείτε στα συμβουλευτικά έγγραφα περί προστασίας δεδομένων/ιδιωτικού απορρήτου των παρόχων. Σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε τα εξής:

Πολιτική προστασίας απορρήτου του Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)

Πολιτική προστασίας απορρήτου του Instagram (https://www.instagram.com/about/legal/privacy/)

Πολιτική προστασίας απορρήτου του Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=en)

Πολιτική προστασίας απορρήτου του Pinterest (https://about.pinterest.com/en/privacy-policy)

Πολιτική προστασίας απορρήτου του YouTube (https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines)

Αν δεν θέλετε να επιτρέψετε στα κοινωνικά δίκτυα να μπορούν να συσχετίζουν την επίσκεψη στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας, θα πρέπει να αποσυνδέετε τον λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.