• blonde_expert_lightening_1
  • blonde_expert_lightening_2
  • blonde_expert_lightening_3
Blond Expert - Bleach Powder

Ξάνοιγμα

Χάρη στην τεχνολογία Hair Bond που ενσωματώνεται στη σύνθεση, η Indola σας δίνει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε τις τεχνικές σας δυνατότητες, με μόνο ένα βήμα!

Do you want to buy this product? Contact now
Share this page