Εταιρεία

Εταιρεία

Πάροχος υπηρεσίας:

Henkel AG & Co. KGaA

εκπροσωπούμενη από τον ομόρρυθμο εταίρο της:

Henkel Management AG, ως εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Carsten Knobel (Πρόεδρος), Marco Swoboda, Sylvie Nicol, Jan-Dirk Auris, Bruno Piacenza, Wolfgang König 

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Δρ. Simone Bagel-Trah

 

Καταστατική έδρα:

Henkelstrasse 67

40589 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

40191 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Τηλέφωνο: 0049-211-797-0

 

Εμπορικό μητρώο:

Πρωτοδικείο του Ντίσελντορφ: HRB 4724

ΑΦΜ:

DE 11 94 29 301

 

Διεύθυνση email:

cosmetics@henkel.com