Τα κομμωτήρια είναι από τις μικρές επιχειρήσεις που καταναλώνουν την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια! Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος - αλλά και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Τα γνωρίζετε?

Κάποια στοιχεία για την ηλεκτρική ενέργεια

Στοιχείο #01

1 κομμωτήριο καταναλώνει περίπου 40.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

 

Στοιχείο #02

Η μείωση της θερμοκρασίας κατά 1°C μειώνει τον ετήσιο λογαριασμό θέρμανσης κατά περίπου 10%.

 

Στοιχείο #03

Οι λαμπτήρες LED μπορεί να κοστίζουν περισσότερο, αλλά καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους τυπικούς λαμπτήρες και διαρκούν περίπου 60 φορές περισσότερο.

 

Έξυπνα Tips