Βρείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να προστατέψετε τα δέντρα και να κάνετε χρήση χαρτιού με βιώσιμο τρόπο.

 

Τα γνωρίζετε?

Στοιχείο για τα δέντρα

https://dm.henkel-dam.com/is/image/henkel/img_facts_print01_1x

Στοιχείο #1

Από ένα δέντρο μπορούν να δημιουργηθούν 16.67 δεσμίδες χαρτιού εκτύπωσης, δηλαδή 8,333 σελίδες χαρτιού.

 

Έξυπνα Tips