Skip to Content

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Λόγω των συνεχών τεχνικών καινοτομιών και αλλαγών του σχετικού νομικού πλαισίου, οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης πρέπει να μεταβάλλονται ή/και τροποποιούνται κατά καιρούς από εμάς. Επομένως, ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει στους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από κάθε επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο και να λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές ή/και τροποποιήσεις.

 

Εισαγωγή

 

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδ΄ςο Κύπρου, αρ. 23). Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον παρόντα ιστότοπο και αφορούν την Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ (εφεξής «Henkel»), τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τρίτους  έχουν συμπεριληφθεί με τη δέουσα επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών. Η Henkel και οι συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Οι δηλώσεις που αφορούν στις μελλοντικές προοπτικές και περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο βασίζονται στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Henkel και οι συνδεδεμένες Εταιρείες της  μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από τις εν λόγω δηλώσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης, οι οποίοι ορισμένες φορές διαφεύγουν από τον έλεγχο της Henkel. Με την επιφύλαξη κάθε νομικής υποχρέωσης για τροποποίηση των δηλώσεων που αφορούν στις μελλοντικές προοπτικές, η Henkel δεν προτίθεται να επικαιροποιεί συνεχώς όλες τις εν λόγω δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο.

 

Μεταβαίνοντας στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε άνευ όρων ή επιφυλάξεων τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Χρήσης του ιστότοπου, τους οποίους μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη ή να εκτυπώσετε.

 

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ HENKEL Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ HENKEL ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

 

Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου

 

1.     Νόμος περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Οι σελίδες του ιστότοπού μας (περιεχόμενα, δομή) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή επεξεργασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel ή της Henkel AG & Co. KGaA. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως η χρήση κειμένων ή τμημάτων τους ή υλικού εικόνων (εκτός από τις φωτογραφίες Τύπου της Henkel) ή κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης ή διάδοσης, προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel ή της Henkel AG & Co. KGaA. Τα δικαιώματα διάδοσης και αναπαραγωγής ανήκουν στη Henkel ή στην Henkel AG & Co. KGaA ή σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία.

 

Οι φωτογραφίες Τύπου της Henkel μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκδοτικούς σκοπούς. Οι φωτογραφίες Τύπου της Henkel που αναπαράγονται ή/και τροποποιούνται ηλεκτρονικά για εκδοτικούς σκοπούς πρέπει να φέρουν τη σήμανση πνευματικών δικαιωμάτων «© [Έτος] Henkel AG & Co. KGaA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος» ή «© [Έτος] Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος». Η ανατύπωση γίνεται δωρεάν, ωστόσο, ζητάμε αντίγραφο για τα αρχεία μας.

 

 

2. Εμπορικά σήματα

 

Το οβάλ λογότυπο της Henkel και τα λογότυπα της Schwarzkopf Professional και της Indola, οι δηλώσεις «Henkel - Excellence is our Passion» και «Together. A passion for hair.», καθώς και όλα τα ονόματα προϊόντων ή/και οι παρουσιάσεις προϊόντων στις συγκεκριμένες σελίδες αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Henkel AG & Co. KGaA, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων, της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής  ιδιοκτησίας ή της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για Ιστότοπους Τρίτων

 

α. Οι σελίδες του παρόντος ιστότοπου περιέχουν συνδέσμους (δηλ. «υπερσυνδέσμους») που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στη Henkel. Η Henkel απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοί μας που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων μερών έχουν σκοπό απλώς να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις που εμφανίζονται σε συνδεδεμένες σελίδες. Διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας από οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε και όλων των σελίδων τρίτων μερών που συνδέονται με τις σελίδες του ιστότοπού μας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων ή δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενδέχεται να τίθενται  στις εν λόγω σελίδες.

 

β. Για ιστότοπους προς τους οποίους παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Henkel, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστότοπων φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω σελίδων, καθώς και για οποιαδήποτε πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από αυτές και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών που σχετίζονται με τα ίδια προϊόντα.

 

4. Γενική Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

 

Οποιαδήποτε ευθύνη της Henkel για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (ανεξάρτητα από τη νομική αιτία, συμπεριλαμβανομένης αδικοπραξίας) περιορίζεται στις ζημίες που προκαλούνται από δόλο ή βαριά αμέλεια. Στον βαθμό που υπάρχει υποχρεωτική ευθύνη της Henkel ως αποτέλεσμα παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημίες. Αυτό δεν θα επηρεάζει τυχόν ευθύνη της Henkel σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε δοθείσες εγγυήσεις. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία κάποιου ατόμου.

 

Η Henkel καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατεύει τους ιστότοπους της Henkel από ιούς, ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε οποιαδήποτε απουσία ιών. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας από ιούς (π.χ. χρήση προγραμμάτων ανίχνευσης ιών) πριν από τη λήψη εγγράφων και δεδομένων.

 

Η Henkel δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο της Henkel είναι απαλλαγμένες από σφάλματα ή λάθη, αλλά ούτε και τη διαθεσιμότητά τους.

 

5. Προβλέψεις και δηλώσεις πρόθεσης

 

Οι  δηλώσεις στον παρόντα ιστότοπο που αφορούν σε μελλοντικές προοπτικές βασίζονται στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Henkel μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από τις εν λόγω μακρόπνοες δηλώσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης, οι οποίοι ορισμένες φορές διαφεύγουν από τον έλεγχο της Henkel. Με την επιφύλαξη κάθε νομικής υποχρέωσης για τροποποίηση των εν λόγω δηλώσεων που αφορούν μελλοντικές προοπτικές, η Henkel δεν προτίθεται να επικαιροποιεί συνεχώς όλες τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο.

 

6. Προϊόντα Henkel

 

Οι επωνυμίες/τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν παραδείγματα των επωνυμιών/προϊόντων που διατίθενται από εταιρείες του Ομίλου Henkel παγκοσμίως. Η Henkel δεν εγγυάται ότι μια επωνυμία/προϊόν που εμφανίζεται στον ιστότοπο είναι επίσης διαθέσιμο και στη χώρα σας. 

 

Διάφορα

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας Συνθήκης στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης αποκλείεται ρητά διά του παρόντος. Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια για την εκδίκαση πάσης φύσεως διαφορών που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων.