Skip to Content

I. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η παρούσα εκδήλωση δεν συνδέεται με το Instagram με οποιονδήποτε τρόπο και δεν υποστηρίζεται, εποπτεύεται ή παρακολουθείται με κανέναν τρόπο από το Facebook ή το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που παρέχετε είναι η Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Ντίσελντορφ (εφεξής «Henkel») και όχι το Facebook ή το Instagram. Όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα παράπονα θα πρέπει να απευθύνονται στη Henkel και όχι στο Facebook ή στο Instagram.

Εάν ενεργοποιήσετε την συμμετοχή σας και συμμετάσχετε στον διαγωνισμό στο Instagram, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν απευθείας από εσάς (π.χ. διεύθυνση IP και αναγνωριστικό cookie) από το Facebook ή το Instagram και να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Facebook ή του Instagram. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί στις ΗΠΑ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση cookies, ή για το Instagram. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, τις περιόδους διατήρησης και τους σκοπούς επεξεργασίας απευθείας στο Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875]. Μπορείτε να λάβετε τη συμφωνία προστασίας δεδομένων της Facebook, Inc. εδώ [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].

 

1. Διαδικασία και εκτέλεση του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διενεργείται από τη Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Ντίσελντορφ (εφεξής «Henkel»).

• Ο διαδικτυακός διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 1 Μαΐου 2021 έως τις 31 Ιουλίου 2021, 11:59 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

• Για να συμμετάσχουν στον διαδικτυακό διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες πρέπει να υποβάλουν μία φωτογραφία του αποτελέσματος χρώματος που δημιούργησαν με τη βοήθεια της σειράς βαφών και περιποίησης Blonde Expert.

• Ο συμμετέχων/Η συμμετέχουσα χρησιμοποιεί τα hashtag #BlondeExpert και #indola

• To κανάλι που διεξάγεται ο διαγωνισμός μέσω του Instagram με hashtag hashtag #BlondeExpert και #indola

• Τα βραβεία για τη διαδικτυακή συμμετοχή:

Οι 5 νικητές θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους σε ένα από τα virtual sessions (σεμινάρια εκπαίδευσης) με την καλλιτεχνική ομάδα της Indola με έμφαση σε blonde looks. Συμπεριλαμβάνεται κι ένα hands on session.

• Ο νικητής/Η νικήτρια θα επιλεγεί από μια εσωτερική #indolaselected καλλιτεχνική κριτική επιτροπή.

• Ο νικητής/Η νικήτρια θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος στο Instagram.

 

2. Επιλεξιμότητα συμμετοχής

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 18 ετών, έχουν συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν δημοσιεύσει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με ένα look βαμμένων μαλλιών που δημιουργήθηκε από τον ίδιο/την ίδια στο Instagram με τα hashtags #BlondeExpert και #indola.

Προκειμένου η κριτική επιτροπή να μπορεί να δει τις φωτογραφίες στον λογαριασμό Instagram του συμμετέχοντα/της συμμετέχουσας, οι ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού Instagram πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στο κοινό.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πως όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται είναι έγκυρες και αληθείς. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα μπορεί να λάβει μέρος μόνο για λογαριασμό του/της. Οι υπάλληλοι της Henkel και των συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

3. Συμφωνία Πελάτη/Χρήση δημοσιεύσεων

Ο συμμετέχων/Η συμμετέχουσα πρέπει να λάβει τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου που εμφανίζεται σε οποιεσδήποτε εικόνες, βίντεο και την άδειά του/της για τη δημοσίευση των εικόνων και των βίντεο στο Διαδίκτυο (ιστότοπος και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και την υποβολή τους στον διαδικτυακό διαγωνισμό.

 

4. Αποκλεισμός συγκεκριμένων ατόμων

Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων/μία συμμετέχουσα παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η Henkel διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτόν τον συμμετέχοντα/αυτή τη συμμετέχουσα από τον διαγωνισμό.

Θα αποκλείονται επίσης οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που κάνουν χρήση παράνομων μέσων ή δημιουργούν με άλλο τρόπο ένα τεχνητό πλεονέκτημα μέσω πρακτικών χειραγώγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Henkel μπορεί ακόμη και να ανακαλέσει και να απαιτήσει την επιστροφή οποιουδήποτε βραβείου.

 

5. Πρόωρη ολοκλήρωση του διαγωνισμού

Η Henkel διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να διακόψει τον διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ειδικότερα, η Henkel θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος εάν, λόγω τεχνικών (π.χ. ιός στο σύστημα του υπολογιστή, παραποίηση ή σφάλμα στο υλισμικό ή στο λογισμικό) ή νομικών λόγων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση του διαγωνισμού.

Στο μέτρο που ένας τέτοιος τερματισμός προκαλείται από τη συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα/μίας συμμετέχουσας, η Henkel μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από αυτό το άτομο για τη ζημία που προκύπτει.

 

6. Βραβείο και νικητής/νικήτρια

Οι νικητές/νικήτριες θα ενημερωθούν από τη Henkel μέσω άμεσου μηνύματος στο Instagram. Εάν ένας νικητής/μία νικήτρια δεν απαντήσει στο μήνυμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ειδοποίησή του/της από την Henkel, τότε o νικητής/η νικήτρια θα εκπέσει από το δικαίωμα στο βραβείο και η Henkel θα δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα τον νικητή/τη νικήτρια μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Τα βραβεία πρέπει να εξαργυρωθούν από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Εάν δεν εξαργυρωθούν εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται παραπάνω, όλα τα κουπόνια λήγουν. Μόνο ένα βραβείο μπορεί να εξαργυρωθεί ανά συμμετέχοντα/ουσα, το οποίο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Οι αξιώσεις για τα βραβεία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα. Η Henkel διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο με άλλο βραβείο παρόμοιας αξίας σε περίπτωση που το αρχικό βραβείο που προσφέρθηκε δεν είναι διαθέσιμο.

 

7. Ευθύνη

Η Henkel δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες χάθηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος. Η απόδειξη συμμετοχής δεν συνεπάγεται αυτόματα την απόδειξη παραλαβής (της συμμετοχής).

Με την απονομή του βραβείου, η Henkel απαλλάσσεται από κάθε περαιτέρω υποχρέωση.

Η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του βραβείου. Η Henkel δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αφερεγγυότητα του τρίτου που παρέχει το βραβείο και τις συνέπειες που προκύπτουν σχετικά με την εκτέλεση του διαγωνισμού και την απονομή του βραβείου. Τυχόν καταγγελίες πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος που παρέχει το βραβείο.

Η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του βραβείου, και αντίστοιχα για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας συμβεί στον νικητή/νικήτρια ή σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο από την χρήση του βραβείου.

Η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε σφάλματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μεταφορά/διαβίβαση, σφάλματα στις τεχνικές υποδομές και στο σέρβις, εσφαλμένο περιεχόμενο, απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από την εν γένει συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι περιορισμοί ευθύνης παύουν να ισχύουν εάν οι ζημιές στους συμμετέχοντες ή τον νικητή/νικήτρια προκαλούνται από δόλο ή βαρεία αμέλεια της Henkel (των οργάνων, των υπαλλήλων ή των υπεργολάβωνς της).

Δεν υπάρχει ευθύνη της Henkel για τα άτομα που αποκλείονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

8. Άλλα

Δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ολόκληρη η έννομη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και της Henkel υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν μεμονωμένες διατάξεις στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ή καθίστανται άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να τροποποιηθούν από τη Henkel ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

II. Σύμφωνο προστασίας δεδομένων για συμμετοχή στον διαγωνισμό

Για να λάβει το βραβείο, ο/η/οι νικητής/νικήτρια/νικητές/νικήτριες πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χώρα.

Δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής.

Η Henkel, ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συγκεντρώσει και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχονται από τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στο πλαίσιο της απαραίτητης διαδικασίας για την απονομή του βραβείου και τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Η Henkel δεν θα προωθήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για την απονομή βραβείων ή για τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών βασίζεται σε διατάξεις νόμου που δικαιολογούν αυτές τις ενέργειες για το λόγο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να επιτραπεί στον συμμετέχοντα η συμμετοχή στην κλήρωση (εκτέλεση σύμβασης) και για να πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις κληρώσεις (νομική υποχρέωση) .

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον διαδικτυακό διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού διαγωνισμού και για την παροχή του βραβείου και θα διαγραφούν εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του διαδικτυακού διαγωνισμού.

Ανά πάσα στιγμή, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του/της. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες

απαιτήσεις, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα μπορεί να διεκδικήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα διόρθωσης

• Δικαίωμα διαγραφής

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Δικαίωμα ένστασης του Συμμετέχοντα/της Συμμετέχουσας

Σε περίπτωση πράξεων επεξεργασίας που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και που πραγματοποιούνται βάσει έννομου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη σας κατάσταση. Η Henkel θα διακόψει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει σημαντικούς λόγους για την επεξεργασία, που αξίζουν προστασίας που υπερτερεί των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε περίπτωση που ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα έχει οποιαδήποτε άλλη επιθυμία ή ερώτηση σε σχέση με τα προσωπικά του/της δεδομένα, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ή επιστολή στον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων της Henkel, κ. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Ντίσελντορφ, Γερμανία (e-mail: Datenschutz@henkel.com).